سوالات

شما با تماس به موسسه میتوانید با همکاران مشاور ما در ارتباط باشید و در ساعت اداری پاسخگوی شما هستیم  . 

در ابتدا وقت مشاوره باید بگیرید و همکاران ما با شما در خصوص سازمان و یا شرکت شما با شما مشاوره خواهند داشت.

با توجه به تخصص حسابداری شما، می توانید در لایه های مختلف موسسه فعالیت نمایید . 

لطفا با همکاران ما تماس بگیرید. 

بله ، متخصصین فراز مشاور میتوانید در محل کار شما حضور داشته باشند . با توجه به نوع قرارداد زمان و قیمت متفاوت می باشد.

ساعت کار در ۳ شعبه : 

مشهد : ۸ تا ۱۶

تهران : ۸ تا ۱۷

همدان :۸ تا ۱۴

با توجه به نوع قرارداد متفاوت می باشد . 

در این خصوص با کارشناسان ما در تماس باشید.