پروانه کار

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور تحت شماره ۳۴۹۱ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ در تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد این مؤسسه ارائه خدمات مالی شامل حسابرسی، ارائه مشاوره در زمینه های مالی، انجام عملیات حسابداری و اصلاح حساب جهت شرکت ها، طراحی سیستم های مالی، اداری، بهای تمام شده و غیره به صورت دستی و مکانیزه، انجام رسیدگی های ویژه مالی و ارزیابی سهام و یا پروژه ها می باشد. این مؤسسه و اعضای آن از جمله اشخاص و مؤسسات مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن حسابداران خبره ایران هستند و قادرند علاوه بر انجام حسابرسی ادواری و انجام وظایف بازرس قانونی به حسابرسی مالیاتی شرکت ها نیز اقدام نمایند.
 

این مؤسسه دارای دو واحد در استان های خراسان و همدان می باشد .
واحد استان خراسان با حدود ۱۲ نفر پرسنل مقیم انجام حسابرسی و خدمات مالی حدود ۲۰ شرکت از شرکت های استان و واحد استان همدان با حدود ۱۲ نفر پرسنل مقیم علاوه بر انجام حسابرسی برخی از شهرداری های استان همدان و سازمان های وابسته ، انجام حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه صنعتی ملایر و تعداد ۸ شرکت از شرکت های بخش خصوصی منطقه را نیز عهده دار است