خدمات

۱- خدمات حسابرسی

این مؤسسه به طور ادواری به امر حسابرسی و بازرس قانون شرکت ها اشتغال می ورزند . به تدریج کارفرمایان مؤسسه گسترش یافته و در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ شرکت خدمات حسابرسی ارائه می شود برخی از این شرکت ها به شرح زیر بوده است :

۱-۱- شرکت های خارجی

شرکت بین المللی شهید ایران ـ بازرگانی فعال در آسیای مرکزی ، شرکت پتروپارس ـ ثبت شده در جزایر ویرجین انگلستان و مجری ساخت پالایشگاه و استخراج گاز در پارس جنوبی ، شرکت تهران سوفا ـ مشارکت با سرمایه گذاران چین جهت تولید شیرهای نفتی ، شرکت نیتکو ، انیتکو ، هپیکو ، شرکت های بازرگانی سازمان صنایع ملی ایران مستقر در آلمان ، امارات و ایتالیا و شرکت همپار با مشارکت شرکت بل لوخر آلمان و شرکت ترمال سرامیکز ساوه با مشارکت شرکت ترمال انگلستان .

۲-۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الف ـ درج شده در تابلو اصلی

شرکت صنایع شیمیایی سینا ـ شرکت شهد ایران ـ شرکت نوش مازندران ـ شرکت پارس توشه ـ شرکت پارس خزر ، شرکت پشمبافی توس ـ شرکت داروسازی کوثر ـ شرکت داروسازی امین ـ شرکت صنایع ریخته گری ـ شرکت داروسازی تهران ( سهامی عام ) ـ شرکت سنگ آهن گل گهر ( سهامی عام )

ب ـ درج شده در تابلو فرعی

شرکت لامپ پارس شهاب ـ شرکت ورزیران ـ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

۳-۱- شرکت های ارجاع شده از طرف سازمان حسابرسی

شرکت سازه گستر سایپا ( سهامی خاص ) ـ شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی ایران ( سهامی خاص ) ـ شرکت پیشرو سیاحت ( سهامی خاص ) ـ شرکت گلتاش اصفهان ( سهامی خاص ) ـ سازمان ملی زمین و مسکن ـ فروشگاه رفاه ـ شرکت سیمان شمال ( سهامی عام ) و آزادراه امیرکبیر

۴-۱- سایر شرکت های خصوصی

شرکت پارس شید ( سهامی خاص ) ـ شرکت پلی استر یزد ( سهامی خاص ) ـ شرکت نور توشه ( سهامی خاص ) ـ شرکت رز گرانیت ( سهامی خاص ) ـ شرکت تو کلان توس ( سهامی خاص ) ـ شرکت مهندسی و بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی ( سهامی خاص ) ـ شرکت کشت و صنعت شمال ( سهامی عام ) ـ شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه ( سهامی عام ) ـ شرکت جهان الکترونیک ( سهامی خاص ) ت شرکت میخ سازی یزد ( سهامی خاص ) ـ کارگزاری دنیای خبره ( سهامی خاص ) ـ شرکت سینا توزین ( سهامی خاص ) ـ کفش وین ( سهامی خاص ) ـ پخش سراسری گلبن ( سهامی خاص ) ـ شرکت فابیس ( سهامی خاص ) ـ شرکت نامیکاران ( سهامی خاص ) ـ پارس گهر ( سهامی خاص )

کاوه مبدل ( سهامی خاص ) ـ پوریا پیچ ( سهامی خاص ) ـ پاکبان ( سهامی خاص ) ـ توزیع پاکبان ( سهامی خاص )

– توزیع داروپخش ( سهامی عام ) ـ آرش سیرجان ( سهامی خاص ) ـ بهنامان لاستیک توس ( سهامی خاص ) ـ تولید تصویر ایران ( سهامی عام ) ـ رادیاتور اتومبیل ( سهامی خاص ) ـ شهاب توشه ( سهامی خاص ) ـ صنعتی راف ( سهامی خاص ) ـ پارت کاغذ ( سهامی خاص ) ـ مؤسسه حسابرسی هوشمندیار ـ خدمات صنعت سیمان ( سهامی خاص ) ـ شهاب شیشه ( سهامی خاص ) ـ پارس زر آسا ( سهامی خاص ) ـ صنایع امداد خودرو ( سهامی خاص ) ـ کامپیوتر و روش های مکانیزه ( سهامی خاص ) ـ پخش فردوس ( سهامی خاص )  کارگزاری سهم آذین ( سهامی خاص ) ـ داروپوش ( سهامی خاص ) ـ سنوس ( سهامی خاص ) ـ شرکت بهمن لیزینگ ( سهامی خاص ) ـ شرکت بهمن خودرو ( سهامی خاص ) ـ شرکت دیزل سنگین ( سهامی خاص ) ـ شرکت حباب ساز ( سهامی خاص ) ـ شرکت کابل ساوه ( سهامی خاص ) ـ شرکت نویت زعفران ( سهامی خاص ) ـ شرکت بین الملل نوین ( سهامی خاص ) ـ شرکت توکا صدر ( سهامی خاص ) ـ شرکت فن آوری زیست طبیعت گرا ( سهامی خاص ) ـ شرکت چدن خراسان ( سهامی خاص ) ـ شرکت پرکوک توس ( سهامی خاص ) ـ شرکت پیله وران ( سهامی خاص ) ـ شرکت یوبان توس ( سهامی خاص )  ـ شرکت مهتاب خراسان ( سهامی خاص ) ـ شرکت سیناژ ( سهامی خاص ) ـ شرکت تولیدی صنایع کاغذی خراسان ( سهامی خاص )

۲- خدمات مالی و اصلاح حساب

خدمات مالی و اصلاح حساب شامل عملیات جاری انجام ثبت دفاتر و مدارک حسابداری و نیز انجام اصلاح حساب کلی ، تهیه صورت مالی تلفیقی ، اجرای عملیات پلاک کوبی و غیره می باشد و به شرح زیر است :‌

۱-۲- انجام عملیات حسابداری و ثبت دفاتر

شرکت سفال سازان ( سهامی خاص ) ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص ) ـ شرکت آریا سرام ( سهامی خاص ) ـ فراکوشان رایانه ( سهامی خاص ) ـ فراپویان رایانه ( سهامی خاص ) ـ نگار سنگ ( سهامی خاص ) ـ شرکت کفش وین ( سهامی خاص ) ـ شرکت پونل ( سهامی خاص ) ـ شرکت راشستان ( سهامی خاص ) ـ شرکت سوله و سقف مشهد ( سهامی خاص ) ـ شرکت سیناژن ( سهامی خاص ) ـ سمان نوش همدان ( سهامی خاص ) ـ کاغذسازی کارون ( سهامی خاص )  شرکت پاتن جامه ( سهامی خاص ) ـ شرکت ترمال سرامیکز ساوه ( سهامی خاص ) ـ اتاق بازرگانی تهران ( سهامی خاص )

۲-۲- اصلاح حساب ها و تهیه صورت های مالی

صندوق حمایت از فرصت های شغلی ـ شرکت تولید تصویر ایران ( سهامی عام ) ـ کبریت تبریز ( سهامی خاص ) و کفش وین ( سهامی خاص ) ـ سینا صنعت فن تهران ( سهامی خاص )

۳-۲-  تهیه صورت های مالی تلفیقی

سرمایه گذاری پارس توشه ( سهامی عام ) و شرکت ملی فولاد ایران ، بانک صنعت و معدن

۴-۲- پلاک کوبی اموال

شرکت تولی پرس ( سهامی عام ) ـ شرکت پخش فردوسی ( سهامی خاص ) و گلتاش ( سهامی عام ) و شرکت میخسازی یزد ( سهامی خاص ) و شرکت فراورده های لبنی پاکبان ( سهامی خاص ) و شرکت امداد صنایع ( سهامی خاص )

۵-۲- حسابرسی داخلی

شرکت سداد ماشین ( سهامی خاص ) ـ شرکت راشستان ( سهامی خاص ) ـ شعب بانک صنعت و معدن ـ شرکت رادیاتور اتومبیل ( سهامی خاص ) ـ شرکت تولید تصویر ایران ( سهامی عام ) ـ شرکت کاوه مبدل ( سهامی خاص ) .

۳- خدمات طراحی سیستم های حسابداری و مشاوره مدیریت

مؤسسه برای بسیاری از شرکت ها نسبت به طراحی سیستم های مالی و بهای تمام شده اقدام نموده است .

سیستم های مذکور که سیستم دستی و مکانیزه بوده است اهم آن عبارتند از :

شرکت ملی سرب و روی ، شرکت نساجی خوی ، شرکت شیمیایی سینا ، شرکت نساجی کردستان ، شرکت جهان الکترونیک ، شرکت فابیس و شرکت پخش فردوس ، شرکت کاشی و سرامیک سعدی ( سهامی عام ) و شرکت ایران شرق ( سهامی خاص ) ، شرکت سیم و کابل همدان ، سامان نوش همدان ، شهاب توشه ، تیز چرخ موتورسیکلت البرز ، ایران دوچرخ ، کارگزاری دنیای خبره .

۴- خدمات ارزیابی سهام

یکی دیگر از زمینه های فعالیت مؤسسه ارزیابی سهام شرکت ها می باشد . در این ارتباط جهت واگذاری سهام به بخش خصوصی و یا صرفاً ارزیابی ارزش سهام این امر به وقوع پیوسته است نمونه های قابل ذکر عبارتند از :

۱-۴- ارزیابی سهام جهت سازمان صنایع ملی ایران

شرکت صنایع شیمیایی سینا

۲-۴- شرکت ملی فولاد ایران

شرکت فولاد آلیاژی یزد ، شرکت بازرگانی صنایع فولاد ، شرکت فولاد کرمان ، شرکت ایریتک ، شرکت ایریسا ، شرکت تامکو ، شرکت خدمات بهداشتی صنایع

۳-۴- جهت سازمان خصوصی سازی

نیرو کلر و کلر پارس

۴-۴- جهت سفارت کانادا

شرکت گلبار ، شرکت گلبار شیمی و مرغداری یوسفی

۵-۴- بنیاد مستضعفان و جانبازان

شرکت های گروه زمزم و شرکت فرد آذربایجان

 
۶-۴- جهت بانک صنعت و معدن

صنایع فلزی ملایر

۵- حسابرسی شهرداری تهران

حسابرسی شهرداری تهران شامل مناطق بیست و دو گانه و معاونت ها و سازمان های ذیربط برای سال های منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴ با مشارکت یک مؤسسه حسابرسی دیگر .

۶- خدمات مشاوره ای

این مؤسسه در زمینه خدمات مشاوره ای مالی و غیره به شرکت ها نیز فعال است به ویژه در مورد شرکت هیی که از بحران نقدینگی رنج می برند . این مؤسسه با پیگیری موضوع نزد بانک ها و یادوایر دولتی سعی در تمدید دوره بازپرداخت مطالبات و یا اخذ وام جدید از طریق کمیته بحنران و غیره می نماید و متعاقباً بر حسن اجرای این امر نظارت می کند تا اطمینان حاصل کند وام مأخوذه به نحو مناسب هزنیه شده و شرکت قدرت بازپرداخت آن را داراست . نمونه بارز این امر شرکت گروه قطعات فولادی و شرکت میخسازی یزد می باشد .

۷- خدمات در حال انجام در استان خراسان

شرکت های شهد ایران ، تکلان توس ، مهتاب خراسان ، پارت کاغذ ، بایا توس ، یوبان توس ، بهنامان لاستیک توس ، چدن خراسان ، پیله وران ، ایران شرق نیشابور ، نوین زعفران ، نواندیشان توس ، شرکت ذوبایران ( سهامی خاص ) ، شرکت تولیدی صنایع کاغذی خراسان ( سهامی خاص ) ، مؤسسه تحقیق و توسعه مدیریت مدبر خراسان ، شرکت سوله و سقف ( سهامی خاص ) .

۸- مجموع خدمات انجام شده و در حال انجام در استان همدان

انجام حسابرسی شهرداری همدان و سازمان های وابسته و شهرداری شهرستان های رزن ، اسدآباد ، قهاوند ، بهار ، لاله جین ، صالح آباد ، سرکان ، ازندریان ، فرسفج ، گل تپه ، دمق ، جوکار ، مریانج ، جورقان ، فامنین ،‌ کبوترآهنگ ، فیروزان ، شیرین سو و شرکت های تعاونی توزیعی سیمان هگمتان ، سیم و کابل همدان ، پارس کربنیک کردستان و انجمن مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ، شرکت سامان نوش ( سهامی خاص ) ، شرکت تعاونی آذر صنعت همدان ، شرکت تعاونی پیشتاز نگین همگتانه ، شرکت احرار ( سهامی خاص ) ، شرکت همکاران سیستم واحد همدان و کرمانشاه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان ، بیمارستان اکباتان ، دانشگاه بوعلی سینا ، شرکت غله و خدمات بازرگانی همدان ( سهامی خاص ) ، شرکت تله کابین گنجنامه ( سهامی خاص ) ، سازمان همیاری های شهرداری های استان همدان ، سازمان عمران شهرداری همدان ، شورای اسلامی شهر همدان