دفتر مرکزی

تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجتمع اداری الهیه) -
طبقه دوم - واحد ۶۰۷
تلفن :۲۶۲۱۲۸۵۸-۲۶۲۱۳۱۳۷-۰۲۱
پست الکترونیک : info@farazmoshaver.org

دفتر خراسان

مشهد - بلوار سجاد- ساختمان زمرد - طبقه دوم - واحد شماره ۸
تلفن :۳۷۶۸۴۵۵۰ -۰۵۱
پست الکترونیک : moshaver.faraz@yahoo.com